Nụ cười là những điều vô giá nhất trong cuộc sống. Hãy cố gắng mỉm cười mọi nơi để cho mọi người nhận được từ bạn. Khi đó cuộc sống không còn căng thẳng và luôn hạnh phúc.
Nhóm chuyên gia kỹ thuật BKHOST Việt Nam