Fix: 500 Error: File “.. /public_html/index.php” is writeable by group.

Đôi khi, bạn có thể gặp lỗi 500 trang (trang lỗi màu xanh lá cây / xanh lam) khi cố gắng chạy tập lệnh PHP trong tài khoản của mình. Khi kiểm tra lỗi mà bạn có thể thực hiện thông qua đăng nhập tài khoản cPanel, bạn có thể thấy dòng sau:

Internal Server Error
File “.. /public_html/index.php” is writeable by group.
suPHP 0.7.2
Hoặc
[Wed Jan 31 16:34:12 2011] [error] [client 11.111.111.111] SoftException in Application.cpp:256: File “/home/username/public_html/index.php” is writeable by group

Điều này là do máy chủ chạy SuPHP và các tệp có quyền cao hơn mức cho phép, để khắc phục sự cố này, bạn cần đảm bảo tệp của mình là chmod 644 cho tất cả các tệp dựa trên PHP và 755 cho các thư mục để chúng hoạt động với SuPHP. Bạn có thể dễ dàng thực hiện việc này bằng cách kết nối qua FTP với Filezilla và nhấp chuột phải vào các thư mục và tệp có vấn đề và chọn quyền đối với tệp.

Cách 1
Với hosting bạn chỉ cần chọn thư mục hay file đang sai và chọn lại bằng set Permission

Cách 2
Để khắc phục sự cố này, chỉ cần đăng nhập vào máy chủ (chúng ta cần quyền truy cập SSH để giải quyết vấn đề này) và chạy 2 lệnh sau:

cd /home/username/public_html

Thay thế tên người dùng bởi người dùng của bạn.

find foldername -type d -exec chmod 755 {} \;

find foldername -type f -exec chmod 644 {} \;

Thay thế ‘tên thư mục’ bằng thư mục dự án của bạn hoặc nếu tệp của bạn nằm trong thư mục gốc của public_html thì hãy sử dụng tên thư mục public_html.

Lệnh đầu tiên ở đây đã sửa đổi quyền cho các thư mục và lệnh thứ hai giúp sửa quyền cho tệp.

Chúc các bạn thành công !

Nếu trong quá trình thực hiện xảy ra lỗi hay sự cố gì, các bạn có thể liên hệ bộ phận kỹ thuật để được giúp đỡ. Hiện tại BKHOST có các cách liên hệ như sau:
• Liên hệ qua số tổng đài 024 7303 8088, sau đó ấn phím 2 để gặp BPKT.
• Gửi ticket thông qua trang web id.bkhost.vn.
• Live chat trực tiếp trên trang chủ bkhost.vn.

Tags: