Điều khoản Affiliate

Trước khi đăng ký tham gia chương trình Affiliate của BKHOST, bạn cần nắm rõ các điều khoản về chương trình Affiliate tại BKHOST.

ĐIỀU 1: TỔNG QUAN

Thỏa thuận điều khoản Affiliate này (“Thỏa thuận”) được lập bởi các bên tham gia là Công ty Cổ phần Giải pháp Mạng trực tuyến Việt Nam (Gọi tắt là BKHOST) và Quý cộng tác viên, có hiệu lực từ ngày Quý cộng tác viên tham gia chương trình Affiliate tại BKHOST. Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện chung về việc Quý cộng tác viên tham gia chương trình Affiliate tại BKHOST, và bổ sung cho (không thay thế cho) bất cứ điều khoản và điều kiện nào được áp dụng cho các dịch vụ cụ thể.

Khi bạn đồng ý hợp tác cùng BKHOST đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu, xác nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này cũng như các chính sách và các thỏa thuận về sản phẩm được áp dụng kèm theo được đưa vào với mục đích tham khảo trong tài liệu này.

Với quyết định riêng và tuyệt đối của mình, BKHOST có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này và mọi chính sách cũng như các điểm nhất trí đi kèm vào bất cứ lúc nào, những thay đổi hoặc sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng lên website này. Việc bạn tham gia chương trình AFFILIATE tại BKHOST sau khi những thay đổi hoặc sửa đổi trên đã được thực hiện đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối. Nếu bạn không đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối thì bạn có thể không tiếp tục tham gia chương trình Affiliate tại BKHOST.

ĐIỀU 2: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

“BKHOST”, “Chúng tôi”: Là Công ty Cổ phần Giải pháp Mạng trực tuyến Việt Nam. “Bạn”, “Quý cộng tác viên”, “Cộng tác viên”: Là các cá nhân hợp pháp tham gia quảng bá sản phẩm, dịch vụ của BKHOST.

ĐIỀU 3: QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢNG BÁ DỊCH VỤ CỦA BKHOST

BKHOST đồng ý và cho phép cộng tác viên sử dụng mọi kênh để quảng quá thương hiệu, hình ảnh và dịch vụ của chúng tôi nhằm tiếp cận người dùng một cách có hiệu quả nhất. Tuy nhiên BKHOST không cho phép bạn sử dụng các từ khóa có chứa thương hiệu “BKHOST” (hoặc tương tự với các kiểu viết chữ cái khác) cho mục đích sử dụng quảng cáo trả tiền (Facebook Ads, Google Adwords,…) vì đây là thương hiệu riêng đã được BKHOST bảo hộ và toàn quyền sử dụng cho mục đích kinh doanh của công ty.

Ví dụ từ khóa liên quan đến thương hiệu của BKHOST như: bkhost, bkhost việt nam, hosting bkhost, vps bkhost, email bkhost, email server bkhost,… Tóm lại, tất cả các từ khóa mà có chứa “bkhost” đều không được phép sử dụng.

Lưu ý: Trong trường hợp cộng tác viên vi phạm hoặc cố tình vi phạm quy định trên, BKHOST có toàn quyền quyết định trong việc ngưng hợp tác và không chi trả hoa hồng hoặc cắt giảm một phần hoa hồng cho cộng tác viên.

ĐIỀU 4: QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN BẢO LƯU HOA HỒNG

Cộng tác viên có thể nhận hoa hồng khi giới thiệu thành công một khách hàng, hoa hồng sẽ được bảo lưu và thời gian bảo lưu là 7 ngày, sau 7 ngày nếu khách hàng được giới thiệu vẫn còn tiếp tục sử dụng dịch vụ thì hoa hồng bảo lưu sẽ có thể rút ra. Nếu khách hàng hủy sử dụng dịch vụ thì hoa hồng sẽ bị hủy.

ĐIỀU 5: QUY ĐỊNH VỀ VIỆC RÚT TIỀN HOA HỒNG

Sau khi bạn giới thiệu thành công từ 5 người trở lên, đồng thời số dư trong tài khoản affiliate của bạn đạt ngưỡng 1.000.000 đồng trở lên, bạn có thể rút tiền hoa hồng thông qua nút bấm Yêu cầu thanh toán ngay tại trang quản lý affiliate.

BKHOST sẽ thanh toán cho bạn thông qua phương thức chuyển khoản hoặc tiền mặt, thời gian thanh toán sẽ từ 1 đến 3 ngày làm việc.

ĐIỀU 6: QUY ĐỊNH VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Cộng tác viên phải thực hiện đóng thuế thu nhập cá nhân 10% theo quy định của pháp luật.
BKHOST sẽ thay mặt cộng tác viên nộp vào ngân sách nhà nước và trả các chi phí phát sinh như phí chuyển tiền,… sau khi khấu trừ trực tiếp vào số tiền rút ra. BKHOST cam kết cung cấp đầy đủ các chứng từ xác nhận từ cơ quan thuế.

ĐIỀU 7: CÁC HÌNH THỨC BỊ NGHIÊM CẤM

  • Chèn iframe link Affiliate vào website của bạn.
  • Đặt link affiliate BKHOST trên các website, hội, nhóm vi phạm luật pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
  • Dùng thương hiệu BKHOST để đăng tải các thông tin sai sự thật.

Xem thêm về chính sách Affiliate của BKHOST và các hướng dẫn liên quan: