Cách mở cổng Port bằng Windows Firewall trong Windows

Khi bạn kết nối với máy tính (máy khách Windows hoặc Windows Server) thông qua máy khách Remote Desktop client, tính năng Remote Desktop client trên máy tính của bạn sẽ “nghe” yêu cầu kết nối thông qua một cổng nghe được xác định (3389 theo mặc định). Bạn có thể thay đổi cổng nghe đó trên máy tính Windows bằng cách sửa đổi như sau.

Các bước để mở một cổng trong Windows Firewall

Để mở một cổng trong Windows 10, bạn cần tạo quy tắc tùy chỉnh trong Windows Firewall. Thực hiện theo các bước dưới đây để tạo quy tắc mở cổng bằng Windows Firewall.

Mở cổng cho Inbound Traffic (traffic được tạo ra từ Internet đến server)

1. Mở Start bằng cách bấm phím Window + r rồi điền wf.msc.

2. Tìm kiếm và mở “Windows Defender Firewall“.

3. Nhấp vào liên kết “Advanced Settings” ở bên trái.

4. Chọn tùy chọn “Inbound Rules” ở bên trái.

5. Tiếp theo chọn New Rule…

6. Trong cửa sổ mới, chọn tùy chọn Port và nhấp vào Next.

6. Tùy thuộc vào cổng nào bạn muốn mở, chọn “TCP” hoặc “UDP” và nhấp vào Next. Trong trường hợp ví dụ, tác giả sẽ chọn tùy chọn TCP.

7. Chọn tùy chọn Specific local ports và nhập số cổng bạn muốn mở vào trường trống. Nhấn Next.


8. Chọn Allow the connection và nhấp vào Next.

9. Chọn loại mạng bạn muốn áp dụng quy tắc và nhấp vào Next.


10. Đặt một tên có ý nghĩa và nhấp vào Finish.


Bạn sẽ thấy quy tắc mới được cấu hình trong cửa sổ Windows Firewall Rules.


Để mở một cổng cho Outbound Traffic, hãy làm theo các bước được liệt kê dưới đây.

1. Mở Start.

2. Tìm kiếm và mở Windows Defender Firewall.

3. Nhấp vào Advanced Settings.

4. Chọn Outbound Rules.

5. Chọn tùy chọn Port và nhấp vào Next.

6. Tùy thuộc vào cổng nào bạn muốn mở, chọn “TCP” hoặc “UDP” và nhấp vào Next.

7. Chọn tùy chọn Specific local ports và nhập số cổng vào trường trống. Nhấn Next.

8. Chọn Allow the connection và nhấp vào Next.

9. Chọn loại mạng bạn muốn áp dụng quy tắc và nhấp vào Next.

10. Đặt một tên có ý nghĩa và nhấp vào Finish.

Vô hiệu hóa để xóa quy tắc mở cổng trong Windows Firewall

Nếu không còn cần một quy tắc chuyên dụng để mở cổng nữa, bạn có thể vô hiệu hóa hoặc xóa quy tắc.

Để vô hiệu hóa quy tắc tường lửa mở cổng, nhấp chuột phải vào quy tắc trong phần cài đặt của Windows Firewall và chọn tùy chọn Disable Rule.


Để xóa quy tắc, nhấp chuột phải vào quy tắc và chọn tùy chọn Delete.

Chúc các bạn thực hiện thành công!
Nếu trong quá trình thực hiện xảy ra lỗi hay sự cố gì, các bạn có thể liên hệ bộ phận kỹ thuật để được giúp đỡ. Hiện tại BKHOST có các cách liên hệ như sau:
• Liên hệ qua số tổng đài 024 7303 8088, sau đó ấn phím 2 để gặp BPKT.
• Gửi ticket thông qua trang web manage.bkhost.vn.
• Live chat trực tiếp trên trang chủ bkhost.vn.
• Hỗ trợ từ xa thông qua TeamView hoặc Ultraview.

Tags: