Những thủ tục đăng ký tên miền và quy trình đăng ký tên miền

1.Thủ tục đăng ký tên miền:

Các chủ thể đăng ký tên miền là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (gồm tất cả các trường hợp đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam; trường hợp không sinh sống và làm việc tại Việt Nam) muốn đăng ký, sử dụng tên miền cần thực hiện các thủ tục như sau:

a. Hồ sơ đăng ký tên miền đối với tổ chức:

– Thông tin về chủ thể: Mã số thuế, Tên tổ chức, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử (email)

– Thông tin về người quản lý tên miền, người quản lý kỹ thuật (hoặc người thanh toán/ người thay mặt tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền) bao gồm: Tên người đại diện, địa chỉ, số điện thoại (cá nhân), hộp thư điện tử, số chứng minh nhân dân của người đại diện tổ chức làm thủ tục đăng ký.

– Giấy tờ tùy thân của người thay mặt tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền: Số điện thoại (cá nhân), hộp thư điện tử Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài) là bản photo có xác nhận của người tiếp nhận hồ sơ đăng ký nếu hồ sơ nộp trực tiếp tại Nhà đăng ký; bản công chứng nếu nộp qua đường bưu chính tới địa chỉ của Nhà đăng ký tên miền.

b. Hồ sơ đăng ký tên miền đối với cá nhân:

Thông tin về chủ thể: Tên, năm sinh, địa chỉ, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, số điện thoại, hộp thư điện tử.

  1. c. Hồ sơ đăng ký tên miền GOV.VN

Đối với Tên Miền gov.vn, chủ thể đăng ký phải là cơ quan có chức năng quản lý nhà nước mới được phép đăng ký. Vì vậy, thủ tục sẽ như sau:

  • Nhà cung cấp Tên Miền sẽ gửi bản khai thông tin đăng ký tên miền, chủ thể đăng ký điền đầy đủ thông tin bao gồm:

+ Tên miền đăng ký

+ Chủ thể đăng ký tên miền (cơ quan nhà nước): Tên, địa chỉ, Tỉnh/thành phố, quốc gia, SĐT, hộp thư điện tử.

+ Người quản lý tên miền (người đại diện pháp luật): Họ và tên, Chức vụ, CMND, địa chỉ, Tỉnh/ thành phố, quốc gia, SĐT, hộp thư điện thử.

+ Người quản lý kỹ thuật: Họ và tên, Chức vụ, địa chỉ, Tỉnh/ thành phố, quốc gia, SĐT, hộp thư điện thử.

+ Địa chỉ thanh toán: Tên cá nhân (người chịu trách nhiệm thanh toán), địa chỉ, Tỉnh/ thành phố, quốc gia, SĐT, hộp thư điện thử.

+ Người đại diện của tổ chức làm thủ tục đăng ký Tên Miền: Họ và tên, Chức vụ, CMND, địa chỉ, Tỉnh/ thành phố, quốc gia, SĐT, hộp thư điện thử.

Khi điền xong thông tin, người đại diện pháp luật sẽ ký vào bản khai thông tin trên và đóng dấu của cơ quan đăng ký tên miền, in ảnh chứng minh nhân dân photo của người đại diện pháp luật có dấu công chứng của cơ quan.

Sau đó, người đại diện của tổ chức làm thủ tục đăng ký Tên Miền phải gửi bản cứng bao gồm: bản khai và Giấy CMND photo có công chứng về nhà cung cấp Tên Miền để xác thực thông tin.

Khi xác thực xong, Tên Miền .gov.vn đó sẽ được phép sử dụng.

2. Quy trình đăng ký tên miền:

Để đăng ký tên miền quý khách cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Kiểm tra tên miền, tạo đơn đặt hàng đăng ký hoặc chuyển đổi nhà đăng ký tại đây

Bước 2: Thanh toán:

  • Quý khách có thể thanh toán trực tiếp tại văn phòng công ty hoặc chuyển tiền vào tài khoản công ty: https://bkhost.vn/payment

Bước 3: Hoàn thành hồ sơ đăng ký (đối với tên miền Việt Nam), bao gồm:

  • – 01 bản khai đăng ký tên miền (nhà cung cấp gửi sau khi quý khách tạo xong đơn hàng)
  • – 01 bản photo chứng minh thư (của chủ thể đăng ký)

Quý khách gửi bản khai có đóng dấu (nếu đăng ký theo tổ chức) và 1 bản CMND photo cho nhà cung cấp Tên Miền.

Bạn có thể đăng ký tên miền ngay tại đây: https://bkhost.vn/domain

Những cụm từ tìm kiếm đồng nghĩa trên Google: đăng ký tên miềnmua tên miền giá rẻcách mua tên miền,…