Hướng dẫn cài đặt SSL free Let’s Encrypt

Hướng dẫn cài đặt SSL free trên hosting Plesk

Bài viết tham khảo : Phân biệt SSL trả phí và SSL miễn phí .

Trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt SSL free trong hosting Plesk

1 .Tại bảng điều khiển chọn phần SSL/TLS Certificates

2. Chọn Install a free basic certificate provied by Let’s Encrypt

2. Chọn Get it free

Như vậy BKHOST vừa hướng dẫn các bạn cài SSl free, thật đơn giản phải không nào !

Chúc các bạn thành công.

Tham khảo ngay các dịch vụ SSL tại BKHOST tại đây.

Tags: