Quản lý Email Outlook bằng cách sử dụng các Rules

Các Rules cho phép bạn di chuyển, gắn cờ và trả lời thư email một cách tự động. Bạn cũng có thể sử dụng các Rules để phát âm thanh, chuyển thư vào thư mục hoặc hiển thị cảnh báo mục mới.

Rules dễ nhất và phổ biến nhất để tạo là Rules cho phép bạn di chuyển một mục từ một người gửi nhất định hoặc với các từ nhất định trong dòng chủ đề sang một thư mục khác. Bạn có thể Create Rule này trực tiếp từ một tin nhắn bạn đã nhận được.

  1. Nhấp chuột phải vào thư trong hộp thư đến của bạn hoặc thư mục Email khác và chọn Rules.
  2. Chọn một trong các tùy chọn. Outlook tự động đề xuất Create Rule dựa trên người gửi và người nhận. Để xem các tùy chọn khác, hãy chọn Create Rule.
  3. Trong hộp thoại Create Rule, hãy chọn một hoặc nhiều trong ba hộp đầu tiên.
  4. Trong phần Do the following, nếu bạn muốn Rulesdi chuyển thư vào một thư mục, hãy chọn hộp Move item to folder, sau đó chọn thư mục từ hộp thoại Select Folder bật lên, rồi bấm OK .
  5. Nhấp vào OK để lưu Rules của bạn.

Lưu ý:  Nếu bạn muốn chạy Rules trên các thư bạn đã nhận được, hãy chọn hộp trên hộp thoại xác nhận bật lên, sau đó bấm OK .

Các gói dịch vụ Email tại BKHOST :

• Dịch vụ Email GOOGLE WORKSPACE.

• Dịch vụ Email DOANH NGHIỆP.

• Dịch vụ Email Server Tên Miền.