Hướng dẫn thay đổi một vài thông số trên OPcache

Trong bài viết này BKHOST sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh sửa một vài thông số trong OPcache

Bài viết tham khảo : Hướng dẫn cài đặt OPcache trên CyberPanel 

Bước 1: Truy cập SSH vào vps/server

Hướng dẫn truy cập vào vps/server bằng SSH

Bước 2: Kiểm tra thông số OPcache

# php -i | grep opcache

Một vài thông số đáng chú ý

  • opcache.interned_strings_buffer: Dung lượng bộ nhớ được sử dụng để lưu trữ các chuỗi xen kẽ, tính bằng megabyte. Chỉ thị cấu hình này bị bỏ qua trong PHP <5.3.0. Nhưng chúng ta đang dùng PHP mới hơn nên sẽ cần cấu hình này. Giá trị mặc định ở Cyber Panel là “8”.
  • opcache.max_accelerated_files: Số lượng tập lệnh tối đa mà OPCache có thể lưu lại. Giá trị tối thiểu là 200. Giá trị tối đa là 100000 trong PHP <5.5.6 và 1000000 trong các phiên bản mới hơn.Giá trị mặc định ở Cyber Panel là “4000”.

opcache.memory_consumption: Kích thước của bộ nhớ RAM được cấp cho OPcache sử dụng, tính bằng Megabyte. Giá trị mặc định ở Cyber Panel là “32”.

Bước 3: Sửa trong file sau

# vi /usr/local/lsws/lsphp74/etc/php.d/10-opcache.ini

Bước 4: Sửa các thông số mà bạn mong muốn

Bước 5: Kiểm tra lại các thông số vừa được thay đổi

# php -i | grep opcache

Chúc các bạn thành công !

Nếu trong quá trình thực hiện xảy ra lỗi hay sự cố gì, các bạn có thể liên hệ bộ phận kỹ thuật để được giúp đỡ. Hiện tại BKHOST có các cách liên hệ như sau:
• Liên hệ qua số tổng đài 024 7303 8088, sau đó ấn phím 2 để gặp BPKT.
• Gửi ticket thông qua trang web id.bkhost.vn.
• Live chat trực tiếp trên trang chủ bkhost.vn.
• Hỗ trợ từ xa thông qua TeamView hoặc Ultraview.