Hướng dẫn truy cập server Linux bằng SSH

SSH là gì?

SSH (viết tắt của từ Secure Socket Shell) là một giao thức mạng được sử dụng để đăng nhập vào một máy tính từ xa. Ví dụ bạn có một server Linux đặt tại Datacenter và nếu bạn muốn quản trị khi đang ở Công ty thì bạn phải sử dụng SSH để truy cập từ xa. Các dữ liệu mà bạn gửi đi hoặc nhận thông qua giao thức SSH sẽ đều được mã hóa lại để bảo mật thông tin an toàn hơn.

1. Thông tin cần để sử dụng SSH

Khi bạn đăng kí mua VPS Linux hoặc server vật Linux thì bạn có nhận được những thông tin đăng nhập như sau:

IP của máy chủ

User đăng nhập (vd: root)

Password

Port : port SSH mặc định ở đây là 22 ( hoặc nhà cung cấp dịch vụ có thể đổi sang port khác nếu bạn muốn để bảo mật server hơn )

2. Cách đăng nhập vào Linux thông qua SSH

  1. Đăng nhập bằng Putty
    Sử dụng ip và port được cung cấp
    Sau khi ấn open thì sẽ có một cửa sổ hiện ra
    Nhấn Accept để tiếp tục

  2. Đăng nhập bằng user root
    Lưu ý : Khi gõ password sẽ không hiên lên bất kì kí tự nào, điều này để bảo mật khi login, các bạn cứ nhập password bình thường hoặc có thể copy sau đó chuột phải và enter để đăng nhập

Chúc các bạn thành công !