Hướng dẫn đổi port ssh mặc định

Đổi port ssh mặc định thành port mà bạn muốn để bảo mật hơn cho server

Bước 1: Tải gói net-tools để kiểm tra port mà dịch vụ đang chạy

# yum install net-tools -y

Bước 2: Kiểm tra port của dịch vụ ssh

# netstat –tulpn | grep ssh

Ở đây mặc định ssh đang chạy trên port 22

Bước 3: Sửa port trong file config

/etc/ssh/sshd_config

Sửa #Port 22 thành Port 1357 (bạn có thể đổi port nào mà bạn muốn, ở đây mình đổi thành 1357)

Bước 4: Mở SElinux

# setenforce 0

# getenforce

Bước 5: Mở firewall với port đã đổi

# firewall-cmd –add-port=1357/tcp –permanent

# firewall-cmd –reload

Bước 6 : Khởi động lại dịch vụ

# service sshd restart

Bước 7: Kiểm tra lại port ssh

# netstat -tulpn | grep ssh

Tổng kết

Như vậy mình vừa hướng dẫn các bạn đổi port ssh trên server, vps  điều này là rất cần thiết nếu bạn muốn bảo mật server của mình được an toàn khỏi các cuộc tấn công.

Nếu trong quá trình thực hiện xảy ra lỗi hay sự cố gì, các bạn có thể liên hệ bộ phận kỹ thuật để được giúp đỡ. Hiện tại BKHOST có các cách liên hệ như sau:
• Liên hệ qua số tổng đài 024 7303 8088, sau đó ấn phím 2 để gặp BPKT.
• Gửi ticket thông qua trang web manage.bkhost.vn.
• Live chat trực tiếp trên trang chủ bkhost.vn.
• Hỗ trợ từ xa thông qua TeamView hoặc Ultraview.

 

 

Tags: