Cách cài đặt lệnh Giám sát băng thông mạng iftop trên CentOS 7

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt iftop trên CentOS 7. Iftop là một công cụ giám sát băng thông mạng có thể được sử dụng để giám sát việc sử dụng các giao diện mạng trên Máy chủ CentOS hoặc Máy tính để bàn của bạn.

Để cài đặt iftop trên CentOS 7, Đầu tiên chúng ta cần cài đặt kho lưu trữ epel.

yum install epel-release

Sau khi bật kho lưu trữ epel, Chúng tôi có thể cài đặt iftop trên CentOS 7 bằng lệnh yum install.

yum install iftop

Sử dụng lệnh iftop để giám sát băng thông mạng trên CentOS 7

Iftop là một tool dòng lệnh, Để sử dụng iftop hãy nhập lệnh iftop sau vào Linux terminal.

iftop

Lệnh Iftop sẽ hiển thị cho bạn tổng quan nhanh về việc sử dụng mạng của máy CentOS 7 của bạn.

Nếu bạn có nhiều giao diện mạng trên máy Linux của mình, thì bạn sẽ cần chỉ định giao diện mạng mà bạn muốn giám sát bằng cách sử dụng tùy chọn -i. (ở đây card mạng mình lad els192)

iftop -i eth0

Theo mặc định, lệnh iftop sẽ phân giải địa chỉ IP thành tên máy chủ, nhưng chúng ta có thể tránh tra cứu tên máy chủ bằng cách sử dụng tùy chọn -n. (ethe0= tên card mạng)

iftop -n -i eth0

Lần này lệnh iftop trên CentOS 7 sẽ không chuyển đổi địa chỉ IP thành tên máy chủ.

Ví dụ – Giám sát lưu lượng mạng bằng lệnh iftop trong CentOs 7


Ví dụ: Trong Máy chủ CentOS 7 của tôi, tôi có một giao diện mạng có tên els192. Để theo dõi việc sử dụng băng thông của giao diện els192, tôi sẽ nhập,

iftop -i els192

Cách cài đặt lệnh Giám sát băng thông mạng iftop trên CentOS 7

Tôi có thể tắt tra cứu tên máy chủ với tùy chọn -n.

iftop -n -i els192

Giám sát lưu lượng mạng bằng lệnh iftop trong CentOs 7
Vì vậy, đó là cách bạn có thể cài đặt iftop trên CentOS 7 và theo dõi lưu lượng mạng trên máy CentOS của mình.

Chúc các bạn thành công.

Nếu trong quá trình thực hiện xảy ra lỗi hay sự cố gì, các bạn có thể liên hệ bộ phận kỹ thuật để được giúp đỡ. Hiện tại BKHOST có các cách liên hệ như sau:
• Liên hệ qua số tổng đài 024 7303 8088, sau đó ấn phím 2 để gặp BPKT.
• Gửi ticket thông qua trang web id.bkhost.vn.
• Live chat trực tiếp trên trang chủ BKHOST.
• Hỗ trợ từ xa thông qua TeamView hoặc Ultraview.