Cách cài đặt và sử dụng Iotop trên CentOS 7

Hiệu suất ổ cứng thường là một điểm nghẽn khi chẩn đoán lý do tại sao máy chủ lại truy cập chậm. Có thể một chương trình đang thực hiện nhiều lần ghi, hoặc nhiều lần truy cập hoán đổi đang làm giảm hiệu suất. Bất kể nguyên nhân là gì, iotop là một công cụ quan trọng để xác định xem truy cập đĩa quá mức có làm suy giảm tài nguyên máy chủ hay không. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cài đặt iotop trên CentOS 7 và sẽ giới thiệu cách sử dụng nó để bạn biết cách khắc phục khi máy chủ bị chậm.

Để hoàn thành hướng dẫn này, bạn sẽ cần những thứ sau:

Phiên bản Kernel trên máy chủ phải từ 2.6.20 trở lên.
Phiên bản Python trên máy chủ phải từ 2.7 trở lên.

Hướng dẫn

Hãy bắt đầu nào. Gói iotop được bao gồm trong kho gói CentOS 7 chính thức, vì vậy chúng tôi chỉ cần cài đặt nó.

yum -y install iotop

Bây giờ chúng tôi chạy lệnh iotop mới được cài đặt, tại thời điểm đó chúng tôi sẽ nhận được số liệu thống kê được cập nhật thường xuyên về việc sử dụng đĩa.

iotop

Nếu màn hình iotop hiện tại quá thô, có nhiều cách để chạy nó hiển thị chi tiết chính xác hơn. Ví dụ: có thể bạn chỉ muốn dữ liệu sử dụng đĩa toàn cầu. Lệnh sau thực hiện điều này:

[root@help ~]# iotop -btoqq –iter=1

04:03:57 Total DISK READ : 0.00 B/s | Total DISK WRITE : 0.00 B/s
04:03:57 Actual DISK READ: 0.00 B/s | Actual DISK WRITE: 0.00 B/s

Bạn cũng có thể chạy iotop với nhiều lần lặp lại. Điều này cung cấp cho bạn nhiều ảnh chụp nhanh hơn về việc sử dụng đĩa, đưa ra bức tranh chính xác hơn về cách sử dụng băng thông đĩa.

[root@help ~]# iotop -btoqq –iter=5

04:04:37 Total DISK READ : 0.00 B/s | Total DISK WRITE : 0.00 B/s
04:04:37 Actual DISK READ: 0.00 B/s | Actual DISK WRITE: 0.00 B/s
04:04:38 Total DISK READ : 0.00 B/s | Total DISK WRITE : 0.00 B/s
04:04:38 Actual DISK READ: 0.00 B/s | Actual DISK WRITE: 0.00 B/s
04:04:39 Total DISK READ : 0.00 B/s | Total DISK WRITE : 0.00 B/s
04:04:39 Actual DISK READ: 0.00 B/s | Actual DISK WRITE: 0.00 B/s
04:04:40 Total DISK READ : 0.00 B/s | Total DISK WRITE : 0.00 B/s
04:04:40 Actual DISK READ: 0.00 B/s | Actual DISK WRITE: 0.00 B/s
04:04:41 Total DISK READ : 0.00 B/s | Total DISK WRITE : 0.00 B/s
04:04:41 Actual DISK READ: 0.00 B/s | Actual DISK WRITE: 0.00 B/s

Nếu bạn biết rằng việc sử dụng dữ liệu trên ổ cứng máy chủ của mình rất nặng do đó việc xem iotop liên tục sẽ rất khó, cách tốt nhất là ta tạo nhật ký và lưu lại. Sau đó có thể kiểm tra nhật ký để xác định các ứng dụng có vấn đề. Lệnh này sẽ ghi lại đầu ra iotop để phân tích sau:

crontab -e

Khi chỉnh sửa crontab của bạn, hãy thêm dòng bên dưới. Chỉnh sửa dòng cho phù hợp với nhu cầu của bạn. Ví dụ này chỉ ghi nhật ký các ứng dụng nhất định để điều tra sau này.

* * * * * root iotop -botqqq –iter=3 >> /var/log/iotop

Lưu tệp này và đợi một phút để nó chạy. Bạn sẽ thấy thông tin đăng nhập / var / log / iotop.

Chúc các bạn thành công.

Nếu trong quá trình thực hiện xảy ra lỗi hay sự cố gì, các bạn có thể liên hệ bộ phận kỹ thuật để được giúp đỡ. Hiện tại BKHOST có các cách liên hệ như sau:
• Liên hệ qua số tổng đài 024 7303 8088, sau đó ấn phím 2 để gặp BPKT.
• Gửi ticket thông qua trang web id.bkhost.vn.
• Live chat trực tiếp trên trang chủ BKHOST.
• Hỗ trợ từ xa thông qua TeamView hoặc Ultraview.

Tags: